EST  •  RUS  •  ENG
EE    /    RU    /    EN
 

Garantii

Nutibaas müüb ainult tehniliselt kontrollituid ning töökorras seadmeid, mis on läbinud enne müüki tehnilise kontrolli ning kindlustundeks anname 3 kuud garantiid.
Remondi käigus kasutame ainult kõrge kvaliteediga varuosi ning kindlustundeks anname remondile 3 kuud garantiid. 

Seadme/remonditöö garantiitingimused:

• Kasutatud seadmele või remondile annab Nutibaas OÜ garantiid 3 kuud alates toote ostukuupäevast või remondtiud toote kättesaamisest. 
• Garantiitöid teostatakse ainult ostuarve esitamisel. 
• Garantiiperioodi vältel parandatakse või asendatakse defektne seade/ vahetatud varuosa tasuta.
• Nutibaas ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
• Käesolev garantii muutub kehtetuks järgmistel tingimustel: mehaaniline vigastus (kukkumine, vee- või niiskuskahjustus) toote kasutusreeglite või -tingimuste rikkumine, toote seerianumber on muudetud, eemaldatud või loetamatuks muutunud, loodusjõududest, õnnetusjuhtumistest või tulekahjudest tulenevad vigastused ning selleks mitte ettenähtud või ebakvaliteetsete lisaseadmete kasutamisest tulenevad puudused.
• Kui seade osutub korras olevaks või seade on katki kliendi süül, siis peab klient tasuma diagnostikatasu. 
• Probleemist peab klient teatama Nutibaasile telefoni või e-posti puuduse esinemisest enne garantii lõppu.

Toode on lisatud ostukorvi